BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dylatometr


Aparat: Dylatometr
Typ/model: DIL 402 E
Producent: Netzsch
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Dylatometr w układzie poziomym zapewniający jednorodny rozkład temperatury w komorze pieca. Możliwość prowadzenia prób w atmosferze ochronnej: He, Ar, N2. Możliwość prowadzenia prób w atmosferze utleniającej (powietrze). Pomiar temperatury z próbki oraz z komory pieca grzewczego. Możliwość regulacji siły nacisku układu pomiarowego na próbkę

Zastosowanie: Określenie współczynników rozszerzalności liniowej materiałów, analiza temperatury spiekania, określenie skurczu podczas etapu spiekania, analiza punktu mięknięcia szkła
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Adres: 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37a
Kontakt: prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska Kierownik Centrum Inżynierii Materiałowej i Technik Spiekania +48 12 63 17 321 lucyna.jaworska@ios.krakow.pl dr inż. Piotr Putyra +48 12 63 17 329 piotr.putyra@ios.krakow.pl
Słowa kluczowe: dylatometr, badanie współczynnika rozszerzalności liniowej

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego