BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dylatometr niskotemperaturowy


Aparat: Dylatometr niskotemperaturowy
Typ/model: DIL 402C
Producent: Netzsch
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury pracy od ‑150 °C do 1000 °C.
Zastosowanie: Pomiar współczynnika rozszerzalności termicznej; badania krzywej spiekania
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Adres:

ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

Kontakt: dr inż. Milena Piątek, tel. 22 509 39 35, m.piatek@icimb.pl
Słowa kluczowe: dylatometria

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego