BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dynamiczna analiza właściwości dielektrycznych

Aparat: Dynamiczna analiza właściwości dielektrycznych
Typ/model: DEA 2970
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperaturowy pomiaru: od -150 °C do 500 °C; częstotliwość: od 0,003 do 100000 Hz; szybkość grzania: 0,01-50/0,1-10 deg./min. Rodzaje próbek: filmy, ciecze, pasty, żele. Atmosfera: otoczenia lub gaz obojętny
Zastosowanie: Badanie właściwości dielektrycznych w funkcji czasu, temperatury oraz częstotliwości. Pomiary przenikalności dielektrycznej, współczynnika strat oraz tg delta i przewodnictwa jonowego dostarczają informacji na temat ruchów molekularnych. DEA może służyć do wyznaczania relaksacji molekularnych, a także do monitorowania sieciowania żywic
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Urszula Szeluga; tel. 32 271 60 77 w. 751; uszeluga@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: przenikalność dielektryczna, współczynnik strat dielektrycznych, tg delta, relaksacja molekularna

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego