BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dynamiczna termiczna analiza właściwości mechanicznych

Aparat: Dynamiczna termiczna analiza właściwości mechanicznych
Typ/model: DMA 2980
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 1998
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperaturowy pomiaru: -150 °C do 600 °C; częstotliwość: 0,01 - 200 Hz; szybkość grzania/chłodzenia: 0,1 - 50/0,1 - 10 deg./min.;Badania właściwości lepko-sprężystych materiałów, takich jak sztywność, moduł zachowawczy oraz moduł stratności, lepkość, właściwości tłumiące, pierwszo- i drugorzędowe przejścia temperaturowe (m.in. temperatura zeszklenia). Badanie kinetyki sieciowania oraz zjawiska żelowania i witryfikacji rodzaje próbek: znormalizowane prostopadłościenne i sześcienne kształtki, folie, żele, pasty, pianki; atmosfera: otoczenia lub gaz obojętny. Wymienna geometria pomiarowa umożliwia prowadzenie pomiarów w trybie zginania, rozciągania, ściskania oraz ścinanie w funkcji temperatury, częstotliwości czy też naprężeń lub odkształcenia. Zastosowanie modelowania TTS pozwala na wyznaczenie długookresowych właściwości badanych materiałów przy częstotliwościach znacznie przewyższających zakres pomiarowy aparatu.
Zastosowanie: Badania właściwości lepko-sprężystych materiałów, takich jak: sztywność, moduł zachowawczy oraz moduł stratności, lepkość, właściwości tłumiące, pierwszo- i drugorzędowe przejścia temperaturowe (m.in. temperatura zeszklenia). Badanie kinetyki sieciowania oraz zjawiska żelowania i witryfikacji
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania według norm dla tworzyw polimerowych.
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Urszula Szeluga; tel. 32 271 60 77 w. 751; uszeluga@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: moduł zachowawczy, moduł stratności, współczynnik stratności mechanicznej, sztywność, właściwości lepkosprężyste, temperatura zeszklenia, częstotliwość, naprężenie, odkształcenie.

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego