BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dynamiczny Analizator Mechaniczny

Aparat: Dynamiczny Analizator Mechaniczny
Typ/model: DMA Q800
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Praca w zakresie temperatury: od -150 ºC do 550 ºC. Rozdzielczość pomiaru przemieszczenia: 10 nm. Zastosowane łożysko powietrzne zapewniające brak oporów mechanicznych. Stosowane uchwyty: zginanie dwu i trójpunktowe, rozciąganie filmów, rozciąganie włókien,ściskanie, ściskanie w płynie (do 80 °C)
Zastosowanie: Pomiar właściwości mechanicznych materiałów w funkcji czasu, temperatury i częstotliwości. Badanie lepkosprężystych właściwości próbek (moduł oraz właściwości tłumienia). Wyznaczanie zmiany właściwości badanych próbek wynikających ze zmiany: temperatury, czasu, częstotliwości oscylacji, naprężeń, przykładanej siły, przesunięcia i deformacji
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane zgodnie z normami ASTM
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Adres:

02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141

Kontakt: dr hab. inż. Joanna Ryszkowska; tel. 22 234 57 16; jrysz@meil.pw.edu.pl, mgr inż. Bartłomiej Waśniewski; tel. 22 234 52 82; bwasniewski@inmat.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: analiza termiczna, DMA, temperatura zeszklenia, moduł zachowawczy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego