BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dyspersyjny Spektrometr Ramanowski

Aparat: Dyspersyjny Spektrometr Ramanowski
Typ/model: Raman Station 400
Producent: PerkinElmer
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektor: kamera CCD, chłodzona układem Peltiera do -50 oC. Zapewnia wyjątkową czułość, rozdzielczość przestrzenną i elastyczność dopasowania do eksperymentu. System umożliwia pracę z jedną długością fali wzbudzającego promieniowania lasera równą 785 nm. Spektrometr umożliwia pomiar próbek z dużą rozdzielczością przestrzenną i tworzenie map spektralnych z dużych obszarów próbek.
Zastosowanie: Oprogramowanie Spectrum Image pozwala na wszechstronne zobrazowanie danych z wyświetleniem widm Ramana oraz trójwymiarowych obrazów spektralnych. Biblioteka widm ramanowskich umożliwia szybką identyfikację struktury chemicznej poprzez analizę otrzymanego widma z odpowiednim wzorcem na zasadzie tzw. „finger print”
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Agnieszka Romanowska-Osuch; tel. 91 449 65 93; agnieszka.romanowska-osuch@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: spektroskopia ramanowska, spektroskopia Ramana

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego