BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Ebuliometry szklane

Aparat: Ebuliometry szklane
Typ/model:
Producent: LabMed
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zmodyfikowane ebuliometry szklane typu Świętosławskiego
Zastosowanie: Badania prężności pary nasyconej i równowag ciecz-para substancji organicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: mgr inż. Marek Plesnar; tel. 22 568 21 19; marek.plesnar@ichp.pl
Słowa kluczowe: ebuliometry szklane typu Świętosławskiego, prężność pary, równowagi ciecz-para

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego