BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Ekstraktor

Aparat: Ekstraktor
Typ/model: Avanti
Producent: Tecator
Rok produkcji: 2002
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: 6-cio stanowiskowy system ekstrakcji, manulane podawanie rozpuszczalnika
Zastosowanie:

Oznaczanie materii organicznej oraz substancji zaadsorbowanych na materiale pochłaniającym z przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej do celów energetycznych

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/03/B:2012
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Kordas, tel. 32 271 00 41 w.225; tkordas@ichpw.zabrze.pl, Justyna Tarnowska; tel. 32 271 00 41 w. 222; tarnowska@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: ekstrakcja rozpuszczalnikowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego