BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do elektroforezy kapilarnej

Aparat: Aparat do elektroforezy kapilarnej
Typ/model: P/ACE 5000
Producent: Beckman
Rok produkcji: 1998
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Analiza i oznaczanie związków organicznych i ich czystości optycznej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: prof. dr hab. inż. P. Wieczorek; tel. 77 452 71 15, 77 452 71 14; piotr.wieczorek@uni.opole.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego