BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Flash chromatograf HPFC

Aparat: Flash chromatograf HPFC
Typ/model: Horizon Biotage
Producent: Biotage, Inc; A Dyax Copr. Company
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pompa (maks. przepływ 100 ml/min i ciśnienie 7 bar), zawór do gradientu niskociśnieniowego, kolektor frakcji, detektor UV (254 nm) z oprogramowaniem
Zastosowanie: Wyodrębnianie i oczyszczanie związków chemicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt:
Słowa kluczowe: chromatograf, HPFC, oznaczanie składu, mieszaniny, czystość związków chemicznych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego