BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Fleksometr

Aparat: Fleksometr
Typ/model: de Mattia
Producent: Wallace
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Częstotliwość odkształcania próbek: 5 Hz; maksymalna odległość między uchwytami: 75 mm; skok: 57 mm
Zastosowanie: Oznaczanie odporności na: powstawanie rysy; powiększanie się rysy
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie zgodnie z PN-ISO 132
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: mgr inż. Michał Lewandowski; tel. 22 723 60 25 wew. 182; m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: guma, odporność na zginanie, fleksometr

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego