BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Fluorymetr

Aparat: Fluorymetr
Typ/model: Quantech
Producent: Barnstead Turner
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Filtry: NB 360, NB 490, SC 415, SC 515
Zastosowanie: Fluorymetryczne oznaczanie stężenia substancji
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Justyna Wietecha; tel. 42 638 03 44; biotech@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: fluorymetr, fluorescencja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego