BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Fotokolorymetr

Aparat: Fotokolorymetr
Typ/model: CADAS 200 LPG 343
Producent: DrLange
Rok produkcji: 2000
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w termostat
Zastosowanie: Badania zanieczyszczeń wód i ścieków z zastosowanie testów kuwetowych producenta i procedur własnych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: mgr inż. Michał Janiga
Słowa kluczowe: kolorymetria, badania ścieków, badania wody

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego