BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Frezarkokopiarka

Aparat: Frezarkokopiarka
Typ/model:
Producent: Hammel
Rok produkcji: 1999
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Frezowanie próbek
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego