BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Gniotownik przeciwbieżny

Aparat: Gniotownik przeciwbieżny
Typ/model: Measuring Mixer W 50 EHT
Producent: Brabender
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: od 25 °C do 300 °C
Zastosowanie: Homogenizacja w stopie próbek tworzyw termoplastycznych i elastomerów do obj. 50 cm3
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Adres:

50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Kontakt: prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski; tel. 48 71 320 35 10, fax 48 71 320 28 14
Słowa kluczowe: gniotownik, mieszalnik przeciwbieżny

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego