BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Goniometr

Aparat: Goniometr
Typ/model: BI-200
Producent: Brookhaven
Rok produkcji: 2005
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w laser He-Ne (λ=632,8 nm) o mocy 35 mW. Dzięki termostatowanej celce pomiary mogą być wykonywane w zakresie temperatur 15 - 80 °C. Autokorelator PCI BI-9000AT z 2005 r.
Zastosowanie: Pomiar statycznego i dynamicznego rozpraszania światła przez rozcieńczone roztwory, rozkład rozmiarów mas molowych (Mw), promieni bezwładności, wartości drugiego współczynnika wirialnego, współczynnika dyfuzji cząstek o rozmiarach submikronów; śledzenie procesów agregacji makrocząsteczek i systemów koloidalnych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Barbara Trzebicka; tel. 32 271 60 77 wew. 755; btrzebicka@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: DLS, SLS, statyczne rozpraszanie światła, dynamiczne rozpraszanie światła, promień bezwładności, drugi współczynnik wirialny, współczynnik dyfuzji cząsteczek, agregacja makrocząsteczek, koloidy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego