BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Goniometr

Aparat: Goniometr
Typ/model: Phoenix mini
Producent: Surface Electro Optics
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres długości ogniskowania: do 12 mm ± 3 %, zakres pomiarowy kąta zwilżania: 0 –180°, dokładność pomiaru kąta zwilżania ± 0,1°. Goniometr sterowany jest programem Image XP 5.6
Zastosowanie: Analiza statycznego oraz dynamicznego kąta zwilżania
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Agnieszka Romanowska-Osuch; tel. 91 449 65 93; agnieszka.romanowska-osuch@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: goniometr, analizator kąta zwilżania, statyczny kąt zwilżania, dynamiczny kąt zwilżania

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego