BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Head Space

Aparat: Dozownik Head Space
Typ/model: Master DHS/P&T
Producent: Dani
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temp.: od 40 °C do 300 °C; z funkcją wytrząsania próbek; pracujący w 3 różnych trybach jako: statyczny Head Space, dynamiczny Head Space zastępujący układ Purge & Trap oraz Head Space zastępujący SPME wraz z 65-pozycyjnym systemem automatycznego dozowania próbek do układu chromatograficznego
Zastosowanie: Analiza lotnych związków, mieszanin gazów i roztworów zawierających lotne związki chemiczne
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Kordas, tel. 32 271 00 41 w.225; tkordas@ichpw.zabrze.pl, Justyna Tarnowska; tel. 32 271 00 41 w. 222; tarnowska@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: analiza fazy nadpowierzchniowej, lotne związki organiczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego