BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Homogenizator ultradźwiękowy

Aparat: Homogenizator ultradźwiękowy
Typ/model: VCX 750
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Elektroniczny kontroler procesu; pomiar temperatury w zakresie: od 23 °C do 99 °C; moc nominalna 750 W; częstotliwość 20 Hz, objętość mieszanki od 25 ml do 500 ml
Zastosowanie: Dyspersja mikro i nanoproszków w ośrodkach ciekłych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Adres:

02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141

Kontakt: dr hab. inż. Joanna Ryszkowska; tel. 22 234 57 16; jrysz@meil.pw.edu.pl, mgr inż. Bartłomiej Waśniewski; tel. 22 234 52 82; bwasniewski@inmat.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: homogenizacja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego