BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Homogenizator ultradźwiękowy

Aparat: Homogenizator ultradźwiękowy
Typ/model: HD 2200
Producent: Bandelin SonoPLS
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Objętość wsadu 2 - 1000 ml; częstotliwość 20 kHz
Zastosowanie: Wytwarzanie zawiesin, dyspersji, homogenizacja
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres: 61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3
Kontakt: mgr inż. Danuta Chmielewska; tel. 61 647 58 58; danuta.chmielewska@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: homogenizacja mieszanin

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego