BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Homogenizator ultradźwiękowy

Aparat: Homogenizator ultradźwiękowy
Typ/model: UP 200S
Producent: Hielscher
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Częstotliwość ultradźwięków 24 kHz, moc 200 W. Dodatkowe wyposażenie: zestaw sonotrod i cela przepływowa
Zastosowanie: Wytwarzanie mikro / miniemulsji oraz submikronowych dyspersji polimerów lub substancji niskocząsteczkowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Magdalena Kucharska; tel.: 42 638 03 39; biomater@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: polimery naturalne, homogenizacja, emulsyfikacja, nanocząstki

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego