BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Inkubator CO2

Aparat: Inkubator CO2
Typ/model:
Producent: Heraeus
Rok produkcji: 1993
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatur: od 5 °C powyżej temp. otoczenia do 50 °C. Elektroniczna regulacja CO2. Zakres: 0 do 20 % CO2. Dokładność ustawienia: 0,2 % CO2. Szybkość narastania: 1 % CO2/min
Zastosowanie: Oznaczanie przepuszczalność ditlenku węgla (metoda wagowa)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LO-006/3/09-1999/PN-EN 1062-6
Nazwa instytucji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Adres:

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Kontakt: Joanna Kokowska; tel. 22 579 61 38; j.kokowska@itb.pl
Słowa kluczowe: przepuszczalność, ditlenek węgla, inkubator, 1062-6

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego