BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Instalacja do badań pirolizy paliw w złożu stałym

Aparat: Instalacja do badań pirolizy paliw w złożu stałym
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Reaktor ze złożem stałym (do 150 g), ciśnienie otoczenia, temp. do 1300 °C. Praca w warunkach atmosfery inertnej, utleniającej lub redukującej. Piec dwustrefowy z szybkością ogrzewania do 20 K/min. Możliwa analiza składu produktów gazowych on-line przy pomocy mobilnego chromatografu gazowego
Zastosowanie: Badania nad przebiegiem procesu pirolizy paliw stałych (biomasa, węgiel, RDF, odpady)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: mgr inż. Marcin Sajdak; tel. 032 271 00 41 wew. 263; msajdak@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: wysokotemperaturowa piroliza, odgazowanie, złoże stałe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego