BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Inwersyjny chromatograf gazowy

Aparat: Inwersyjny chromatograf gazowy
Typ/model: 5890A
Producent: Hewlet Packard
Rok produkcji: 2005
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zakres temperatury pomiaru 20-325 oC, sygnał 0-830000 mV, detektor jonizacyjno-płomieniowy wysokiej czułości (FID), przystosowany do pracy z kolumnami stalowymi i miedzianymi o wymiarach 3,17×300-400 mm

Zastosowanie:

Charakterystyka energetyczna powierzchni napełniaczy ich zdolności do oddziaływań dyspersyjnych i specyficznych oraz właściwości donorowo-akceptorowych powierzchni

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16
Kontakt: dr inż. Magdalena Maciejewska; 42 631 32 13; magdalena.maciejewska@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: inwersyjna chromatografia gazowa, energia powierzchniowa, właściwości donorowo-akceptorowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego