BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Kalorymetr automatyczny

Aparat: Kalorymetr automatyczny
Typ/model: AC-500 WC; AC-350
Producent: LECO
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Metoda kalorymetryczna. Zakres pomiarowy: dla próbki 1 g od 14 000 KJ/kg do 35 000 KJ/kg
Zastosowanie: Oznaczanie ciepła spalania węgli, koksu, biomasy, odpadów palnych, paliw alternatywnych, paliw ciekłych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/wg: 1) Procedur IChPW: Q/LP/03/A:2011; Q/LP/12/A:2011; Q/LP/23/A:2011; Q/LP/42/A:2011; Q/LP/43/A:2011 2) Norm: DIN 51900-1:2004; DIN 51900-2:2003; PN-EN
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Grażyna Fabjańska-Świeca; tel. 32 271 00 41 wew. 216; graza@ichpw.zabrze.pl, Joanna Hrabak; tel. 32 271 00 41 wew. 215
Słowa kluczowe: ciepło spalania, węgiel kamienny i brunatny, koks, biomasa, odpady palne, paliwa alternatywne, paliwa ciekłe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego