BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaninngowy

Aparat: Kalorymetr różnicowy
Typ/model: DSC 822e
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Pomiar krystaliczności, temperatury topnienia, czystości – procesy odwracalne i nieodwracalne
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: mgr inż. Lidia Tokarz; tel. 22 568 28 31, 22 568 28 30; lidia.tokarz@ichp.pl
Słowa kluczowe: kalorymetr różnicowy, DSC, temperatury przemian fazowych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego