BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Kalorymetr skaningowy

Aparat: Kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Sterowanie komputerowe
Zastosowanie: Analiza termiczna materiałów w fazie skondensowanej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Klaudiusz Wypior; tel. 32 259 21 95; k.wypior@gig.eu
Słowa kluczowe: DSC, analiza termiczna

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego