BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Kalorymetr stożkowy

Aparat: Kalorymetr stożkowy
Typ/model: Cone Calorimeter
Producent: Fire Testing Technology
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Oznaczane właściwości obejmują: prędkość uwalniania ciepła (Heat Release Rate HRR), całkowitą wielkość uwalnianego ciepła (Total Heat Rate THR), efektywne ciepło spalania (Effective Heat of Combustion HOC), prędkość ubytku masy (Mass Loss Rates MLR), czas do zapalenia się (Time To Ignition TTI), prędkość uwalniania gazów toksycznych (np. CO)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg normy ISO 5660
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Adres: 44-100 Gliwice, ul.Chorzowska 50 A
Kontakt: mgr inż. Grażyna Rymarz; tel. 32 231 90 41 w.27, 32 231 90 46; g.rymarz@impib.pl, mgr inż. Izabela Gajlewicz; tel. 32 231 90 41 w.27; i.gajlewicz@impib.pl
Słowa kluczowe: kalorymetr stożkowy, prędkość uwalniania ciepła, HRR, całkowita wielkość uwalnianego ciepła, THR, efektywne ciepło spalania, prędkość ubytku masy, MLR, czas do zapalenia się, TTI

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego