BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Kjeltec System

Aparat: Kjeltec System
Typ/model: 1026
Producent: Tecator
Rok produkcji: 1994
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Możliwość badania próbek w postaci stałej po roztworzeniu ich w mineralizatorze
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości azotu i akrylonitrylu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: QPB.06/BLC
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: Michał Lewandowski, tel. (22) 723-60-25, e-mail: m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: zawartość azotu, akrylonitrylu, kauczuk naturalny, kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego