BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Kolorymetr spektralny


Aparat: Kolorymetr spektralny
Typ/model: Specol 10
Producent: Carl Zeiss Jena
Rok produkcji: 1979
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres długości fal 340 - 850 nm
Zastosowanie: Analiza popiołu, oznaczanie zawartości TiO2
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: badanie akredytowane: QPB.34/BLC, PN-EN ISO 21587-2:2010 p.6.3
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Adres:

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów

Kontakt: Michał Lewandowski, tel. (22) 723-60-25, e-mail: m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: kauczuki, mieszanki kauczukowe, wyroby gumowe, analiza popiołu, oznaczanie zawartości TiO2

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego