BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora Kasternicha

Aparat: Komora Kasternicha
Typ/model:
Producent: Elcometer
Rok produkcji: 2003
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Objętość komory testowej 300 l. Zakres regulacji temperatury (50 ± 3) °C. Wilgotność względna powietrza w komorze (97 ± 3) %. Automatyczna regulacja cykli pracy komory. W skład komory wchodzi gazometr dozujący SO2 od 0,2 l do 2,0 l
Zastosowanie: Wyznaczanie odporności na działanie wilgotnej atmosfery zawierającej SO2
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LO-032/3/01-2009, PN-EN ISO 3231
Nazwa instytucji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Adres:

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Kontakt: Joanna Kokowska; tel. 22 579 61 38; j.kokowska@itb.pl
Słowa kluczowe: odporność, SO2, kasternich, elcometer, 3231

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego