BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora badań cieplnych

Aparat: Komora badań cieplnych
Typ/model: KBK-200WP
Producent: Wamed
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Aparat do prowadzenia badań biodegradacyjnych metodą wyznaczania ubytku masy w podwyższonej temperaturze(środowisko kompostowe) i 30 oC (środowisko glebowe)
Zastosowanie: Badania biodegradacyjne w środowisku kompostowym i glebowym metodą wyznaczania ubytku masy dla materiałów polimerowych i wyrobów włókienniczych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane (certyfikat AB 388) prowadzone zgodnie z Procedurą badawczą opracowaną na podstawie obowiązujących norm europejskich i międzynarodowych
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Agnieszka Gutowska; tel.42 638 03 31; lab@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: biodegradacja, polimery, wyroby włókiennicze, środowisko kompostowe i glebowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego