BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora badawcza do badania dymotwórczości kabli


Aparat: Komora badawcza do badania dymotwórczości kabli
Typ/model:
Producent: Pumpa
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Komora testowa z wyciągiem, fotometr, oprogramowanie komputerowe, uchwyt do mocowania próbki
Zastosowanie: Badanie dymotwórczości kabli elektrycznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN 61034-2
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: reakcja na ogień kabli, kable elektryczne, dymotwórczość

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego