BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora cieplna Vicata

Aparat: Komora cieplna 20-300°C Vicata
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Komora cieplna z możliwością sygnalizacji końca pomiaru po zadanych parametrach w odniesieniu do głębokości pentracji tworzywa przez czujnik
Zastosowanie: Wyznaczanie temperatury mięknienia tworzyw polimerowych metodą Vicat'a
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg PN-EN ISO 306:2006
Nazwa instytucji: Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D
Kontakt: Emil Sasimowski; tel. 81 538 4225; e.sasimowski@pollub.pl
Słowa kluczowe: temperatura mięknienia, metoda Vicat’a

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego