BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora do badania palności pionowych wiązek kabli


Aparat: Komora do badania palności pionowych wiązek kabli
Typ/model:
Producent: FTT
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Komora testowa z wyciągiem, sekcja pomiarowa, analizator spalin, fotometr, oprogramowanie komputerowe
Zastosowanie: Badanie stopnia palności pionowych wiązek kabli – reakcja na ogień
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 50399
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.plAkredytowane/PN-EN 50399
Słowa kluczowe: reakcja na ogień, kabli, kable elektryczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego