BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora do badania rozprzestrzeniania płomieni po pojedynczym pionowym kablu


Aparat: Komora do badania rozprzestrzeniania płomieni po pojedynczym pionowym kablu
Typ/model:
Producent: Anko
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Komora testowa, palnik 1 kW, uchwyt do mocowania próbki
Zastosowanie: Badanie rozprzestrzeniania płomieni po pojedynczym pionowym kablu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 60332-1-2
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: reakcja na ogień, wiązki kabli, kable elektryczne, pojedynczy kabel elektryczny, rozprzestrzenianie ognia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego