BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora do utwardzania próbek promieniowaniem UV

Aparat: Komora do utwardzania próbek promieniowaniem UV
Typ/model: Uvaloc 1000 typ G 2001
Producent: Loctite
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wybór czasu naświetlania: 0–6 s, 0–60 s, 0–12 min lub wielokrotność; wybór mocy: naświetlanie standardowe – 1000 W, dla substancji o zmniejszonej odporności na temperaturę – 500 W; zakres promieniowania: 200–700 nm (max energia – 420 nm); regulacja dawki promieniowania poprzez zmianę odległości próbki od źródła promieniowania, czasem naświetlania oraz mocą lampy
Zastosowanie: Oznaczanie zdolności utwardzania powłok lakierowych i klejów oraz innych tworzyw promieniowaniem UV (procedura własna), modyfikacji powierzchni tworzyw polimerowych promieniowaniem UV, prace badawcze nad nowymi typami spoiw do wyrobów powłokowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP; tel. 22 568 23 78, fax 22 568 25 64; janusz.kozakiewicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: utwardzanie, powłoki, kleje, promieniowanie ultrafioletowe, UV, modyfikacja powierzchni, spoiwa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego