BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora klimatyczna

Aparat: Komora klimatyczna
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: 2000
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zakres temperatury od -70 oC do +180 oC z dokładnością do 0,1 oC; zakres wilgotności względnej od 10% do 98 % z dokł. od do 0,1 %; dopuszczalny błąd wskazań +/-2 oC dla temperatur mniejszych lub równych +100 oC; +/-5 oC dla temperatur powyżej +10 oC, dopuszczalny błąd wskazań wilgotności wzlędnej +/-5 % w całym zakresie

Zastosowanie:

Oznaczanie: stabilności wymiarów po 4, 24 h w temperaturze: 60, 65, 70, 80, 90, 100 °C; zmiany wymiarów liniowych w temperaturze: 40, 70, 85, 100, 110 °C; zmiany wymiarów liniowych w temperaturze +40 °C i 95 % wilg.; względnej zmiany wymiarów liniowych w temp. +70 °C i 90 % wilg. wzgl.

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LL-002/2/01-2001; PN -C-89083
Nazwa instytucji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Adres:

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Kontakt: Agnieszka Gorycka; tel. 22 566 42 07; a.gorycka@itb.pl
Słowa kluczowe: stabilność, wymiary, temperatura, zmiana

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego