BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora klimatyczna


Aparat: Komora klimatyczna
Typ/model: LM10
Producent: Uni-Mors
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Badania w zakresie: temp. od -50 do 80 °C, wilgotność 10-95 %


Zastosowanie: Kondycjonowanie, badania procesów przyspieszonego starzenia
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg norm: PN-EN 1866-1:2010; PN-EN 3-7+A1:2008; PN-EN 1568 cz. 1-4
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Joanna Rakowska; tel. 22 769 32 45; jrakowska@cnbop.pl
Słowa kluczowe: odporność temperaturowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego