BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora kondensacyjna

Aparat: Komora kondensacyjna
Typ/model:
Producent: Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
Rok produkcji: 2003
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Temperatura wody w komorze: 40 - 2 °C; temperatura powietrza w komorze: 38 ±2 °C
Zastosowanie: Badanie odporności na pękanie lub odstawanie od podłoża
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 6272-1, PN-EN 15183
Nazwa instytucji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Adres:

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Kontakt: Aleksander Lamenta; tel. 22 579 62 86, 22 579 64 30; a.lamenta@itb.pl
Słowa kluczowe: odporność, pękanie, odstawanie, ISO, 6272

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego