BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora laminarna

Aparat: Komora laminarna
Typ/model: AC2-4E1
Producent: Esco
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: 4 klasa czystości, II klasa bezpieczeństwa, wyposażona w filtry HEPA/ULPA oraz w lampę UV
Zastosowanie: Prowadzenie prac laboratoryjnych w warunkach sterylnych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Agnieszka Gutowska; tel.42 638 03 31; lab@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: czystość, bezpieczeństwo

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego