BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora laminarna

Aparat: Komora laminarna
Typ/model: BioActivia 120VE
Producent: Biohazard
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Klasa II typ A-B3
Zastosowanie: Bezpieczne prowadzenie badań biologicznych (ochrona przed zakażeniem produktu i operatora)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego