BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora płomieniowa

Aparat: Komora płomieniowa
Typ/model: HVUL
Producent: Atlas
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażona w miernik przepływu gazu, podstawki, uchwyty do próbek oraz miernik temperatury płomienia
Zastosowanie: Oznaczanie testów palności HV i UL wg UL94, badanie liniowej szybkości palenia, oznaczanie zdolności samogaśnięcia
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg norm: PN-EN 60695-11-10.2002 oraz PN-C89297:1998
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr inż. Joanna Sołtysiak/ st. tech. Alicja Kowiecznikow; tel. 22 568 24 41, 22 568 24 67; joanna.soltysiak@ichp.pl
Słowa kluczowe: komora płomieniowa, test palności HV, test palności UL, zdolność samogaśnięcia, liniowa szybkośc palenia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego