BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora solna


Aparat: Komora solna
Typ/model: AKT-500
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badania procesu korozji w atmosferze mgły lub mgły solnej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg norm: PN-EN ISO 9227:2012; PN-EN 3-7+A1:2008; PN-EN 1866-1:2010
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Joanna Rakowska; tel. 22 769 32 45; jrakowska@cnbop.pl
Słowa kluczowe: odporność materiału, działanie środowiska agresywnego, NaCl

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego