BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora spalania próbki podłogi lub wykładziny


Aparat: Komora spalania próbki podłogi lub wykładziny przez oddziaływanie promieniowania cieplnego
Typ/model:
Producent: Politechnika Szczecińska
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Komora testowa z wyciągiem, promiennik ciepła, palnik, fotometr, oprogramowanie komputerowe
Zastosowanie: Badanie stopnia palności próbki podłogi lub wykładziny
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/badania wg PN-EN ISO 9239-1
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: reakcja na ogień, euroklasy, wyroby podłogowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego