BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora termiczna

Aparat: Komora termiczna
Typ/model: HV 3
Producent: Ceast
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury do 250 °C; oprzyrządowanie do badań HDT, temp.mięknienia wg Vicata; sterowanie mikroprocesorowe, komputerowe
Zastosowanie: Badania HDT, temperatury mięknienia wg Vicata. Badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg: ASTM D648, DIN 53461, ISO 306, ASTM D1525
Nazwa instytucji: Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Adres:

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36

Kontakt: prof. dr hab. inż. Janusz Sikora; tel. 81 538 42 22; janusz.sikora@pollub.pl
Słowa kluczowe: badania HDT, badania temperatury mięknienia wg Vicata

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego