BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora termiczna

Aparat: Komora termiczna
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Z wanną termiczną. Sterowano komputerowo
Zastosowanie: Badania termocykliczne rur
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN 12293
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: cykliczne zmiany temperatury

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego