BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora termiczna z wymuszonym obiegiem powietrza

Aparat: Komora termiczna z wymuszonym obiegiem powietrza
Typ/model:
Producent: GIG
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie zmian wyglądu zewnętrznego w wyniku ogrzewania
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN-EN ISO 580; PN-ISO 12091
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: zmiany wyglądu zewnętrznego, ogrzewanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego