BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora testowa


Aparat: Komora testowa
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie stopnia palności próbki siedziska stadionowego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/badanie wg BS 5852
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: reakcja na ogień, siedziska

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego