BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komory cieplne

Aparat: Komory cieplne
Typ/model: T 6120/1; T 6120/2; T 6120/3
Producent: Heraeus Instruments
Rok produkcji: 1992
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temp.: 25-250 °C
Zastosowanie: Badania starzeniowe: zmian wydłużenia przy zerwaniu; zmian wytrzymałości na rozciąganie; ubytku masy; migracji plastyfikatora; zmian wymiarów liniowych; skurczu termicznego; chłonności wody, kurczliwości folii
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg: PN-C-89265-4:1998; PN-EN ISO 177:2003; PN ISO 11501:1999; PN-EN 743:1996; PN-EN ISO 2505:2006; PN-EN 479:1997; PN-EN ISO 62:2000; PN ISO 1567:2000; PN-75/C-89097
Nazwa instytucji: PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Adres:

87-800 Włocławek, ul. Toruńska 222

Kontakt: Urszula Trzcinska; tel. 54 237 34 12; urszula.trzcinska@prolab.pl
Słowa kluczowe: starzenie, ubytek masy, migracja plastyfikatora, zmiana wymiarów liniowych, chłonność wody, kurczliwość folii

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego